En weer een parkeerplaats….

De wijk Leeuwendaal, lijdt onder een chronisch gebrek aan parkeerplaatsen. Deze week worden er acht nieuwe parkeerplaatsen gemaakt in de wijk Leeuwendaal.
En het lijkt weinig, maar elke parkeerplaats is er één. Deze is op de hoek van de Leeuwendaallaan en de Regentesselaan.