Gemeenteraad gaat kijken bij AZC in Katwijk

Op vrijdag 4 december brengt de Rijswijkse gemeenteraad een werkbezoek aan het AsielsZoekers Centrum in Katwijk. Komende weken worden er ook bezoeken voor vertegenwoordigers van belangengroepen georganiseerd aan het AZC in Katwijk. Sinds 2008 worden in Katwijk al asielzoekers opgenomen. Vanaf eind 2014 is de locatie uitgebreid tot in totaal 1170 opvangplaatsen. De bewoners van azc Katwijk zijn gehuisvest op het voormalig vliegveld Valkenburg. Op 6 oktober 2015 stemde de Rijswijkse gemeenteraad in met het voorstel tot het vestigen van een tijdelijke (3 tot 5 jaar) opvanglocatie voor maximaal 500 asielzoekers op het terrein aan de Lange Kleiweg 80. Onder de Rijswijkse bevolking zijn er zorgen in relatie tot de komst van een tijdelijk Asielzoekerscentrum. Het gaat dan vooral over de veiligheid van de locatie en de omgeving eromheen. Met name de verlichting van het fietspad en de omliggende straten zijn punten van aandacht.
Op dit moment bereiden de gemeente en het COA de bestuursovereenkomst en de huurovereenkomst voor. Ook wordt gewerkt aan een veiligheidsplan dat door de vijfhoek (gemeente, politie, brandweer, openbaar ministerie en GHOR-GGD) zal worden vastgesteld. Zodra de overeenkomsten zijn getekend en de te maken afspraken met het COA zijn vastgelegd, kan het COA het verzoek om een gedoogbeschikking en de aanvraag voor een tijdelijke omgevingsvergunning indienen.

De verwachting is nu dat de locatie aan het eind van het eerste kwartaal van 2016 volledig in gebruik kan worden genomen.