Sloophamer voor oude StanislasCollege

De Gemeenteraad is dinsdag 10 november akkoord gegaan met een krediet van 700.000 euro voor het verwijderen van asbests en sloop van het Stanislas College aan de Burgemeester Elsenlaan 154.
Dat betekent dat morgen, donderdag 12 november wordt begonnen met de sloop van het voormalige schoolgebouw. De werkzaamheden duren tot circa juli 2016. Allereerst wordt het aanwezige asbest uit het pand verwijderd. Pas als dit is verwijderd mag het pand worden afgebroken. Deze werkzaamheden duren naar verwachting twee maanden.

Het schoolgebouw aan de Burgemeester Elsenlaan 154 kwam door de verhuizing van de Stanislas school leeg te staan. Op basis van de onderwijswetgeving wordt de gemeente volledig eigenaar van het gebouw. Uit onderzoek is gebleken dat het gebouw in slechte staat verkeert en dat er veel asbest in het pand aanwezig is. De asbest sanering kost circa € 220.000,– excl. B.T.W.

Ook is er extra brandgevaar omdat het pand leeg staat. De brand die onlangs bij de drie scholen is geweest, die zelfs nog in gebruik waren, geeft aanleiding tot extra adequaat optreden van de gemeente. Bekend is dat bij leegstaande gebouwen inbraak veelvuldig voorkomt. Hierbij kan de volksgezondheid in het geding zijn en is adequaat handelen van het gemeentebestuur noodzakelijk. De asbestsanering moet dan ook zo spoedig mogelijk te starten.

De staat van het gebouw is slecht. Het gebouw is gebouwd in 1962/1963, is gedateerd en economisch inefficiënt. Er is ruim tien jaar geen onderhoud meer uitgevoerd, het dak en de gevel zijn aan vervanging toe. Er is geen verwarmingsinstallatie meer aanwezig in het pand.

De slechte staat van het gebouw drukt ook de waarde van het pand. Bovendien moet de asbest gesaneerd worden. De waarde van het pand zal daarmee negatief zijn.
De grond heeft daarentegen wel waarde; op basis van de huidige bestemming (sociaal maatschappelijk/schoolvoorziening) € 1.600.000,– excl. B.T.W. Indien in de toekomst de bestemming verandert naar bijvoorbeeld woningbouw is, afhankelijk van de bebouwingsvorm, een hogere grondwaarde te verwachten.