Geen voorrang meer in Rijswijk voor vluchtelingen bij woningtoekenning

Beter voor Rijswijk (BVR), komt dinsdag 10 november met een motie om een eind te maken aan de voorrangpositie van statushouders op de Rijswijkse woningmarkt. “Diverse groepen inwoners moeten vele jaren wachten voor ze in aanmerking komen een sociale huurwoning in Rijswijk”, aldus Ed Braam van BVR. “Door de bestaande wetgeving en de aanzienlijke stroom vluchtelingen, waarvan een deel een status krijgt, zal de wachttijd fors toenemen”. De praktijk ik nu dat jongeren en starters vaak acht jaar moeten wachten op een betaalbare woning.
Op 15 oktober maakten de regeringspartijen VVD en PvdA de afspraak om een einde te maken aan de voorrangspositie van statushouders op de sociale woningmarkt. Hierdoor zal de toewijzing en voorrang gericht zijn op alle inwoners van Rijswijk.

Ed Braam vraagt, wanneer de andere partijen deze motie steunen, aan het college om zo snel mogelijk een einde te maken aan de voorrangspositie van statushouders bij het toekennen van een sociale huurwoning in Rijswijk. Hij wil dat dit besluit van de aanstaande beëindiging van voorrangspositie van statushouders moet worden gestuurd naar de woningbouwverenigingen in Rijswijk. Tevens moet gecontroleerd worden of de woningbouwverenigingen zich hieraan houden.

Ten slotte moet er 4 x per jaar in de gemeenteraad worden gerapporteerd welk resultaat er is behaald van het toewijzen sociale huurwoningen aan inwoners van Rijswijk.