SP dreigt met motie als pontje niet terugkomt

“Het pontje Keereweer had nooit uit de vaart genomen mogen worden”, aldus de SP tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling. Dinsdag, bij het vervolg van de begrotingsbehandeling overweegt de SP een motie, waarbij ze wil dat er alles aan wordt gedaan om in 2016 het pontje weer in de vaart te brengen. Ook de fractie van Gemeentebelangen pleitte voor terugkeer van het pontje.