Gemeente met 600 ton zout voorbereid op ernstige winter

De gemeente Rijswijk heeft alle voorbereidingen getroffen voor een ‘ernstige winter’. In totaal is 600 ton aan zout op voorraad, waarmee de gemeente Rijswijk een ernstige winter zoals 2009-2010 het hoofd kan bieden. Ze staat weer klaar om in de winter de wegen begaanbaar te houden. Rijswijk gaat op zeker. In opdracht van de gemeente voert Milieu Express vanaf 31 oktober 2015 tot en met 31 maart 2016 de gladheidbestrijding uit in Rijswijk. Vanuit de afdeling Stadsbeheer worden extra medewerkers ingezet bij hevige sneeuwval of extreme gladheid. Er wordt indien noodzakelijk gestrooid nadat bij politie, Rijkswaterstaat, Provincie, het gladheidmeldsysteem en/of weerdiensten informatie is ingewonnen over de toestand van de wegen en de weersverwachtingen.
Bij gladheid wordt gestrooid op de hoofdverkeersroutes. Deze omvatten de busroutes, wijkontsluitingswegen, gevaarlijke kruisingen en de doorgaande fietspaden.
De strooiroutes zijn zodanig ingedeeld dat elke bewoner binnen een redelijke afstand vanaf de woning op een gestrooide route kan komen. Een tekening van de strooiroute kunt u ook inzien bij de balie van publieksvoorlichting in het stadhuis
Bij de gladheidbestrijding worden (indien noodzakelijk) mensen ingezet bij het sneeuwruimen en vrijmaken van oversteekplaatsen en waterafvoerkolken.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk strooit men met natzout, een mengsel van water met natriumchloride. Wegen en fietspaden zijn sneller stroef met natzout. Het zoutgebruik ligt lager dan strooien met droogzout; een groot voordeel voor het milieu (minder verzilting van de bodem). Verder is natzout beter te doseren en het verwaait minder tijdens het strooien. Dit geeft weer minder belasting voor de beplanting in de bermen.

De gemeente vraagt ook medewerking van de Rijswijkers door de stoep voor hun huis sneeuw- en ijsvrij te houden.. Zowel bij gladheid als bij sneeuwval zorgt de gemeente voor het stroef en/of sneeuwvrij maken van onder andere bushaltes, oversteekplaatsen, eventuele looproutes en andere speciale gebieden, zoals de omgeving van verzorgingshuizen.

Heeft u klachten of vragen over strooien? Neem dan contact op met het Klant Contact Center(KCC) van de gemeente Rijswijk, onder telefoonnummer 14 070