Haalt de kastanje van Museum Rijswijk 2016 nog ?

Rijswijk rond 1850, dichter Hendrik Tollens woont in wat nu Museum Rijswijk is. Voor het monumentale pand wordt een jonge kastanjeboom gepland. Inmiddels zijn we 165 jaar verder en dreigt deze boom ten onder te gaan aan een agressieve honingzwam die de boom van binnenuit opeet. Bomen professor Jildert Jellema is erbij gehaald. Zijn onderzoek bepaalt of de kastanje wordt omgezaagd. En of het bosuiltje dat al jaren in de boom woont, moet verhuizen. Al een aantal jaren wordt de 25 meter hoge boom, die de stratus heeft van ‘monumentale boom’, in de gaten gehouden. Maar sinds korte tijd gaat het hard achteruit met de boom. En, met alle risico’s van dien. Immers als de boom zou omvallen op een zaterdag als er net een drukke markt is, dan zijn de gevolgen niet te overzien.
Jildert heeft veel verstand van bomen, maar heeft ook alle nieuwe technologie bij zich. Hij plaatst rondom de boom sensors in de bast. De sensors sluit hij aan op een laptop. Zo maakt hij een soort scan. De kleuren geven aan waar de zwakken plekken zijn. Rode vlakken – en die zijn er – dat is niet goed. De meetresultaten worden uitgebreid geanalyseerd en ook vergeleken met de metingen van 1996 en 2014. Dan zal worden beslist of de boom nog een aantal jaren mee kan of moet verdwijnen.