Rijswijk gaat van Grijswijk naar Kleurrijk

Laat zes specialisten, zoals een stedenbouwkundige, een architect, een futuroloog en een professor naar Rijswijk kijken in het kader van de toekomstvisie 2030 en zie hoe eensgezind ze zijn in het benoemen van unieke mogelijkheden voor Rijswijk. “Misschien wel de beste van alle 23 gemeenten in de metropoolregio. De kansen zijn er, maar durf wel te veranderen.” Voor publiek van Rijswijkers vertelden zij dat maandagavond toe in het Rijswijks Lyceum. Voor de zomervakantie werd Rijswijkers gevraagd te vertellen hoe zij de toekomst van Rijswijk zien. Met als richtdatum 2030, dus over 15 jaar. In deze snel veranderende maatschappij is het belangrijk een gezamenlijke visie te hebben, een stip op de horizon. Dat geeft aan hoe we ons moeten profileren en richting geven aan de beslissingen die we nemen. De gemeente hecht er grote waarde aan dat de bewoners hier nauw bij zijn betrokken.
De specialisten gaven aan dat Rijswijk een onderdeel is van de grote Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Op zich een economisch sterke regio. De vraag is, hebben wij in deze regio een eigen identiteit. Waarom willen mensen hier wonen of werken. Waarin onderscheiden we ons, of willen we ons onderscheiden.

Rijswijk ligt centraal in de regio, tussen Den Haag en Rotterdam, de twee stedelijke kernen. Aan de verlengde A4 waarmee je zo in Antwerpen bent. En, Rijswijk heeft een groene woonomgeving. Om succes te hebben moet je die kansen wel zichtbaar maken. Kom je uit het station of van de grote weg, dan moet het er groen uitzien. In Rijswijk moet je die groenbeleving hebben, dan moet zichtbaar worden. Rijswijk, een kleurrijke bestemming. De Garden City, zei één van hen.

De ligging van Rijswijk is sterk, toch is er veel leegstand. Dat zijn grote kantoren en hoogbouw van enkele tientallen jaren geleden. Die zullen nooit meer worden gebruikt als bedrijfspand. Herontwikkel deze gebouwen voor wonen, zoals nu al kleinschalig gebeurt.

Wat maakt Rijswijk zo uniek. Rijswijk heeft het oude lommerrijke dorp met veel historie, de landgoederen zone. Dat kan je nog veel meer benadrukken. Maak die historie zichtbaar. Veel jonge stellen die in de drukke binnenstad van de stad wonen willen als ze kinderen krijgen best in Rijswijk komen wonen. De huizen in RijswijkBuiten gaan niet voor niets weg als zoete broodjes. Maar straks is al de beschikbare grond bebouwd. Dan zullen we moeten beslissen kansloze gouwen te slopen of een andere functie te geven.

Op het eind van de avond ging een verrassende optie over tafel, wel één om over na te denken. Neem het gebied tussen de Churchillaan en de A4 en maak daar een heel aantrekkelijk stedelijk gebied van. De Rijswijkers die daar dan wonen zijn met 10 minuten in het oude centrum en gaan daar op zaterdag met de kinderen naar de markt. En voor de oplettende lezer, laat in dat gebied nu net de Plaspoelpolder liggen. De Hofmeesters tonen aan dat het goed mogelijk is om een deel van de Plaspoelpolder te bebouwen. Kortom uitdagende ideeën.

Hun advies “Benut je kansen in de metropool en benut ze door je eigen identiteit te benadrukken. Je kan er morgen mee beginnen. Het zijn juist de kleine initiatieven van bewoners, die worden gedragen door de burgers die de meeste kans van slagen hebben”.