Tramlijn 1 door Leeuwendaal

Ja daar schrikt u van op deze mooi zondagochtend. Het is haast niet voor te stellen, een tram die van de Haagweg door de Princesselaan en de Oranjelaan en weer terug de Haagweg op rijdt. Een lus door Leeuwendaal. Op de foto ziet U de versierde tram in de Prinsesselaan op 7 februari 1923 bij de opening van de dienstregeling Den Haag-Rijswijk. In 1866 was de start van lijn 1 naar Delft, een paarde tram, getrokken door 2 paarden. De wielen hadden brede velgen, geschikt voor rails maar ook voor de ( lage ) Hoornbrug waar geen tramspoor lag. Het traject liep van het Huygensplein in Den Haag, Rijswijkseweg, Haagweg, Delftweg over de Oude Delft naar de Rotterdammerpoort.
De eerste klas had een coupe voorin, de tweede klas een achteringang met ook nog een trapje naar boven voor bankjes op het dak in de open lucht. Na dit particulier initiatief werd de dienst in 1887 door de HTM voortgezet met stoomtrams, nog steeds ook over de grachten in Delft.

In de twintiger jaren kwamen grote veranderingen. Allereerst de omschakeling naar elektrische trams op het traject naar Delft. Voor een soepele dienstregeling werd in 1924 een tweede brug ( schutbrug) over de Vliet aangelegd, ter hoogte van de Populierlaan met enkelspoor over de Huis te Hoornkade. Een uitgebreid seinlichtenstelsel hielp de bestuurders bij hun keuze: Hoornbrug of schutbrug. Deze brug heeft tot 1947 dienst gedaan toen het dubbelspoor achter het Tolhuis aan de Delftweg was aangelegd ( 1931 ) en de nieuwe, hogere Hoornbrug, voorlopig met enkel spoor, functioneerde( 1947 ).

Zolang de elektrificatie naar Delft nog niet gereed was en wel in Den Haag en Rijswijk kwam er alvast een lokaal dienst Den Haag-Rijswijk ( met een keerlus in de wijk Leeuwendaal ). Eindpunt was de Prinsesselaan en naast Hotel Leeuwendaal in de Oranjelaan het beginpunt. Op 7 februari 1923 werd deze lijn feestelijk geopend en heeft tot 1933 gefunctioneerd.