Alzheimer Café Rijswijk: Gedrag van mensen met dementie verandert

Mensen met dementie veranderen in hun gedrag. Tijdens het volgende Alzheimer Café Rijswijk op dinsdag 27 oktober om 19.30 uur in Wijkcentrum Stervoorde aan de Dr. H.J. van Mooklaan 1,wordt besproken hoe ‘onbegrepen gedrag’ ontstaat. Dennis van de Veen, psycholoog bij Florence, vertelt over gedragsveranderingen bij mensen met dementie en geeft een handreiking over hoe hier mee om te gaan. Marjan Corbeek, GZ-psycholoog bij Florence, is tijdens het Alzheimer Café Rijswijk gespreksleider. Volgens schattingen vertoont 80 tot 90 procent van mensen met dementie regelmatig onbegrepen probleemgedrag. Het gaat hier om alle gedragingen van de persoon met dementie die door de omgeving – en vaak vooral ook door de persoon zelf – als moeilijk hanteerbaar worden ervaren. Veel onbegrepen gedrag is afhankelijk van de situatie, de persoonlijkheidskenmerken van die persoon en de mensen om hem of haar heen.
Na de pauze is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Na afloop is er ook mogelijkheid om – tot 21.30 uur – na te praten met bezoekers, vrijwilligers en hulpverleners.

Belangstellenden die het Alzheimer Café willen bezoeken, maar hun partner met dementie niet alleen willen laten, kunnen bij Lisette Hart van Stichting Welzijn Rijswijk informeren welke vrijwilliger hun partner gezelschap kan houden. Dat kan via 06 – 20 66 40 59 of via mantelzorg@welzijn-rijswijk.nl.

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats waar mensen met dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en ervaring kunnen uitwisselen. De doelstelling is voorlichting geven over de dementie en de gevolgen er van bespreekbaar maken. Elke maand staat er een ander onderwerp centraal. Het eerstvolgende Alzheimer Café vindt plaats op dinsdag 24 november. Dan komt een mantelzorger aan het woord.