Zes experts over Rijswijkse Stadsvisie 2030

Op 26 oktober tussen 19:45 en 22:30 uur in het Rijswijks Lyceum gaan zes experts met ieder een eigen specialisme tijdens een openbaren bijeenkomst met elkaar in gesprek over de inbreng van inwoners, organisaties, bedrijven en de gemeente zelf over de Stadsvisie 2013. Zij kijken naar de rode draad uit alle informatie en de pijlers voor de Stadsvisie. Deze openbare expertbijeenkomst is. Wil je weten wie die zes experts zijn, of je aanmelden voor de bijeenkomst, kijk dan op www.Rijswijk2030.nl