Oudere Rijswijkers digitale net op helpen

Wat zal het zijn, tien jaar geleden, dat de postbode een brief bracht met foto’s van de kleinkinderen, of de blauwe enveloppe van de belasting. Anno 2015 is er niet veel meer te bezorgen. Het komt via de digitale postbus. “Het is bijna niet meer mogelijk om te functioneren zonder toegang tot het digitale net”, aldus wethouder Björn Lugthart bij de start vanmiddag van de campagne ‘Allemaal Digitaal’ in de Rijswijkse bibliotheek. De campagne is er op gericht om ouderen voor te lichten en te enthousiasmeren over het plezier, de voordelen, het nut en de noodzaak van digitalisering. 22% van de Rijswijkers is 65+, dat zijn ruim10.000 inwoners. SeniorWeb is al tien jaar actief in Rijswijk en met succes. “We hebben zo’n 1.000 cursussen gegeven. Ouderen weten ons ter vinden,” zegt Henk Cras van SeniorWeb. “We organiseren nu ook infomiddagen, waar mensen naartoe kunnen komen met vragen over hun P.C., Laptop of Tablet”, vult hij aan. Zelf houdt hij de ontwikkelingen nauwlettend bij. “We hebben ook workshops van twee uur om de mensen het internet bankeren of belastingformulier digitaal invullen te leren”.
Toch zijn er nog verbazingwekkend veel senioren Rijswijkers die geen toegang hebben tot het digitale net. Daarom tekende de wethouder namens de gemeente een convenant om met veel andere partijen hier wat aan te doen. Niet alleen Hans Moot van Vereniging Moerwijk en MOC was aanwezig, maar ook Irma Smits van de ooievaarspas. Zij maken zich er hard voor dat een tablet ook voor de ouderen met minder geld toegankelijk is. En Harm Smit, die de afgelopen jaren SeniorWeb in de gelegenheid stelde in de bibliotheek cursussen en workshops te geven.

Wethouder Björn Lugthart opende met hen de pop-up store van de campagne ‘ Allemaal Digitaal’, die ouderen voorlicht en enthousiast maakt over het plezier, de voordelen, het nut en de noodzaak van digitalisering. Hij belde als eerste de telefonische informatielijn van de campagne. In de pop-up store zijn vrijwilligers aanwezig met tablets waar ouderen terecht kunnen voor vragen. In Rijswijk is de pop-up store deze week aanwezig in Bibliotheek aan de Vliet, direct links bij de ingang.