Nieuwe ijsvogelwand in Wilhelminapark

In het Wilhelminapark broeden ijsvogels. Het park biedt biedt voedsel (vis en waterinsecten) en nestgelegenheid. Om het leefgebied van de ijsvogels in het Wilhelminapark te verbeteren is dit jaar aan één van de oevers van de nieuwe waterberging een ijsvogelwand aangelegd. Dit is een steile verticale aarden oeverwand met daarin een aantal nestgangen. Als afronding plant de gemeente komend voorjaar bovenop de wand nog een aantal inheemse rozen.