Samen maken we Rijswijk groener

In de Rijswijkse wijken zie je overal goede en succesvolle ‘groene‘ initiatieven. Maar wat gebeurt e als we het sámen doen. Dan versterken we elkaar, leren van elkaar en gaat het veel sneller. Wie mee wil doen, komt ook 14 oktober naar De Compagnie. Welzijn Rijswijk organiseert op woensdagavond 14 oktober van 19.00-22.00 uur in het bedrijfsverzamelgebouw De Compagnie, Geestbrugkade 32, de themabijeenkomst ‘Meer Groen Samen Doen 2.0’ voor Rijswijkse bewoners. De gemeente Rijswijk, waaronder de wijkcoördinatoren, is op deze avond natuurlijk ook aanwezig. Wethouder Marloes Borsboom heeft aangegeven te willen deelnemen.
Podium voor Groene Rijswijkse initiatieven
Deze bijeenkomst is bedoeld voor een ieder, die momenteel actief is in zijn/ haar buurt met een groeninitiatief. Tijdens deze bijeenkomst wordt gekeken hoe Rijswijkse initiatieven elkaar kunnen versterken door middel van het maken van ‘groene matches’. Heeft u interesse in het zelf opzetten van een groeninitiatief maar weet u nog niet goed hoe?

Kom gerust langs en laat u inspireren door één van de bestaande initiatieven. Zo leren we van elkaar! Mochten er nog ideeën overblijven die niet direct door de huidige initiatieven met elkaar te matchen zijn, dan bedenken wij met elkaar hoe nu verder. Kansen voor de toekomst!

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Welzijn Rijswijk, Karin van Frankenhuyzen: 06-45474440