Gratis bewaakte fietsenstallingen In de Bogaard

De gemeente heeft bij de presentatie van de begroting voor de komende jaren bekend gemaakt dat de twee fietsenstallingen van Biesieklette gratis worden. Het is een proef voor twee jaar, maar ze trekt er per jaar 35.000 euro voor uit Op dit moment zijn de bewaakte fietsenstallingen bijna leeg en de onbewaakte staat vol. Dit wordt één bewaakte, maar gratis fietsenstalling Het aantal fietsdiefstallen in Rijswijk neemt gestaag toe. Ook in het winkelcentrum In de Bogaard. Om dit tegen te gaan is bevordering van het gebruik van de beide bewaakte fietsenstallingen in het centrum gewenst. Onderzoek in Den Haag en Zoetermeer heeft aangetoond dat door het gratis maken van stallingen waar bewaking is, het gebruik van de stalling verdrievoudigd is en fietsdiefstal significant afgenomen is.
Voor het winkelcentrum betekent dit dat het aantal gebruikers naar verwachting zal groeien van 50.000 naar 150.000 per jaar. Om dit te bereiken dienen de jaarlijkse exploitatielasten van Biesieklette voor toezicht en bewaking tijdens winkelopeningstijden te worden gecompenseerd. Hiervoor is voor de duur van de proef van twee jaar, jaarlijks € 35.000,- nodig”, aldus wethouder Financiën Nicole Dierdorp vanmiddag bij de presentatie van de begroting 2016-2019.