Rijswijk heeft sluitende meerjarenbegroting

Rijswijk staat er financieel goed voor. B & W presenteerden vandaag een sluitende begroting voor 2016 en de jaren daarna. Er is zelfs ruimte voor extra investeringen in volksgezondheid, veiligheid, onderwijs en verkeer. De woonlasten worden alleen verhoogd met het percentage van de inflatie. Rijswijk blijft daarmee de op een na goedkoopste gemeente in de regio. Alleenstaanden en grote gezinnen gaan naar verhouding minder betalen.Het college van B & W wil de stad ook aantrekkelijk houden voor ondernemers.

Voor veel bedrijven komt er een lastenverlichting op de ozb, maar eigenaren van leegstaande panden krijgen juist met een hogere ozb te maken. Op die manier wil het college hen stimuleren om leegstand aan te pakken.

De begroting die nu is voorgesteld wordt in november in de gemeenteraad behandeld. Het college trekt daar twee avonden voor uit.

Bekijk hier de video