Oranje klimop blijkt juridische jungle

De procedure rondom het kunstwerk de oranje klimop bij de toegangsweg naar de wijk Eikelenburgh begint zo langzamerhand op een juridische jungle te lijken. Bewoners van de wijk gaven aan dat zij, lezend in de afwijzing van de gemeente op hun bezwaarschrift gericht op het oranje kunstwerk, niet als belanghebbende erkend worden door de gemeente. Vreemd als je dagelijks over deze verbindingsbrug moet rijden om naar je woning te kunnen komen! Volgens de gemeente ben je strikt juridisch blijkbaar pas belanghebbende als je direct uitkijkt op de brug en het kunstwerk. Maar volgens bewoners kijken zij vanuit hun woning op de brug en zijn zij dus ook duidelijk belanghebbenden. In de afwijzing staat te lezen dat de gemeente vindt dat slechts een klein stukje zichtbaar is vanuit de woning, waarmee de toetsing door de bewoners als zeer subjectief wordt ervaren.

CDA raadslid Johanna Besteman stelde in de gemeenteraadsvergadering van 29 september jl. vragen aan het College over de procedure en vroeg om helderheid. ‘Het is natuurlijk op zijn minst opmerkelijk te noemen als je wel uitkijkt op de brug, maar niet als belanghebbende wordt gerekend door de de gemeente’, vindt ook het CDA raadslid. “Als de procedure niet goed is verlopen dan zou de gemeente daar gewoon nog eens grondig naar moeten kijken”. Er ging al eerder iets mis in dit dossier: de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw werd namelijk pas ingediend nadat de brug al gebouwd was.
Daarnaast bestaat er Volgens Besteman naast het juridische aspect ook nog zoiets als redelijkheid. Het is volgens haar veel beter om met elkaar in gesprek te zijn én te blijven, dan tegenover elkaar te staan in één of andere juridische procedure. De bewoners hebben al keer op keer aangedrongen op een oplossing buiten de juridische sfeer om. Echter de gemeente geeft “geen thuis”.