Zorg en Welzijn gaan we beter doen in Rijswijk

Het sociaal domein, onze zorg en welzijn, is door de landelijke overheid doorgeschoven naar de gemeenten. Velen vonden dit een slechte zaak. De Rijswijkse wethouders Marloes Borsboom en Björn Lugthart zagen hierin een uitdaging om het beter te gaan doen. “Dichtbij de mensen geregeld, vaak op wijkniveau”. En mee vormgegeven door Rijswijkers zelf. Dinsdagavond was de bijeenkomst waar professionals, burgers en andere betrokkenen in groepjes hun input gaven. Iedereen heeft hier op een of andere manier mee te maken. Je helpt misschien je oma die slecht ter been is met boodschappen. Of u bent vrijwilliger op de sportclub. Of iemand in de familie zit al heel lang zonder werk. Het gaat alle Rijswijkers aan, nu of in de toekomst. Op de Stadsbijeenkomst Rijswijk 2030 van eind juni kwamen deze onderwerpen al aan de orde.
In het Rijswijkse model, dat zich richt op preventie, vormen zaken als jeugdhulp, arbeidsparticipatie -ook voor Rijswijkers met een beperking- , thuishulp, etc. één totaal plaatje. Je hebt als Rijswijker te maken met één aanspreekpunt. Daarmee zit je aan tafel. En het wordt dichtbij huis geregeld. Dat is duidelijk en je hoeft niet elke keer bij een ander je verhaal te doen. Door de hulpvraag en de hulpverlener dicht bij elkaar te brengen worden lijnen korter.

Innovaties houden de zorg niet alleen betaalbaar, maar we krijgen ook de zorg die we willen hebben. Er is al één en ander gebeurd. De vrijwilligersacademie is gelanceerd, er draaien al projecten om eenzaamheid en vechtscheidingen aan te pakken en sociale wijkteams bieden wijkgerichte hulp. Iedereen kan daar aan meedoen.

Waar staan we nu en waar willen we naartoe. Rijswijk heeft veel ouderen, veel van hen zijn eenzaam. Ook zijn er veel werkloze jongeren. Een groot deel van de inwoners leeft van een laag besteedbaar inkomen. Er zijn wel veel voorzieningen, maar ze moeten toegankelijker worden. Bij ouderen zijn veel valongelukken. Vaak zit de specialistische hulp op grote afstand. Hoe brengen we een ideaal beeld dichterbij. “wat we morgen direct kunnen doen moeten we gelijk doen. Grote veranderingen doen we stap voor stap, dan is er ook ruimte om de Rijswijkers zelf erbij te betrekken”.