Gemeenteraad stemt in met asielzoekerscentrum

Met 19 stemmen voor en 8 tegen stemde de gemeenteraad vannacht in met de vestiging van een asielzoekerscentrum op de zogenaamde TH-locatie aan de Lange Kleiweg. Op die plek worden maximaal 500 vluchtelingen opgevangen. De eerder genoemde locatie van het voormalige belastinggebouw bij winkelcentrum In de Bogaard is definitief van de baan. Het besluit werd genomen in een zo nu en dan pittig debat, dat vooraf werd gegaan door een even pittige inspraakronde. Net als in de raad zelf liepen de opvattingen bij de insprekers behoorlijk uiteen. Sommige burgers lieten hun grote zorg blijken, uit angst dat het straks vooral voor vrouwen niet meer veilig is om over straat te gaan. Anderen pleitten er juist voor om de vluchtelingen te verwelkomen en een plek in de Rijswijkse samenleving te bieden.
Veiligheid was ook het belangrijkste thema voor de raad. Vrijwel alle fracties vroegen het college van B & W of er wel garanties zijn dat die veiligheid gewaarborgd is. Burgemeester Bezuijen verzekerde de raad dat hij daarvan in het overleg met het COA een keihard punt maakt. Als de veiligheid niet gegarandeerd kan worden, dan komt er geen bestuursovereenkomst over het asielzoekerscentrum, aldus de burgemeester.
Ed Braam (Beter voor Rijswijk) hekelde het voorstel voor het azc in Rijswijk. “Het gaat niet om oorlogsvluchtelingen, maar om gelukszoekers. Ze moeten gewoon op eigen kosten een vakantiehuisje boeken”, meende hij. Hij riep de bevolking op om naar de rechter te stappen, als de gemeenteraad een positief besluit zou nemen. Henny van der Horst (fractie Van der Horst) toonde zich ‘diep en diep teleurgesteld’ over het feit dat de collegepartijen in ‘achterkamertjes’ hadden besloten dat het azc er zou moeten komen. “Oh wee als hier een oudere door asielzoekers wordt bestolen of uit zijn scootmobiel gehaald! Dan zullen ze mij op hun weg vinden.”

Dick Jense (Onafhankelijk Rijswijk) vond dat er veel te overhaast te werk is gegaan. Hij betoogde dat er meer tijd zou moeten worden genomen om draagvlak te creëren.

Er waren ook positieve geluiden, vooral bij de meer linkse partijen. Lammert van Dijk (GroenLinks) noemde de opvang van vluchtelingen ‘een plicht, en geen liefdadigheid’. “Veel mensen verzetten zich vanuit angst. Omgaan met onzekerheid is moeilijk. Maar er is geen enkele wetenschappelijke grond om vluchtelingen criminelen en verkrachters te noemen. Het gaat om mensen.” Ook Wil van Nunen (PvdA) toonde zich geschokt over de criminele kwalificaties die al vooraf aan vluchtelingen wordt gegeven.

Een voorstel van het CDA om te komen tot een kleinschaliger opvang met maximaal 250 plekken haalde het niet. 500 is het minimum, omdat de beheerskosten anders te hoog worden, aldus het college. Maar die 500 is ook tevens het maximum. Een motie die het CDA in eerste instantie had ingediend werd door de fractie later ingetrokken, nadat het college had toegezegd volgend jaar september met een evaluatie te komen.

Diverse fracties wilden alsnog een onderzoek naar mogelijke opvang in het voormalige gebouw van Sijthoff Pers in de Plaspoelpolder, dat door de eigenaar zou zijn aangeboden. Het college gaf echter aan dat dat op dit moment voor het COA geen optie is.