Rijswijk pakt schrijnende eenzaamheid ouderen aan

Ruim een derde van de ouderen in Rijswijk voelt zich matig tot sterk eenzaam. Dat zijn meer dan 3.000 mede-Rijswijkers. Misschien wel uw buurman, waarvan de vrouw vorig jaar is overleden. Ouderen Advies van Welzijn Rijswijk zet in op informatieve huisbezoeken aan ouderen. Daarvoor heeft ze de steun van zo’n 15 getrainde vrijwilligers. De problemen achter de voordeuren, je ziet ze niet, maar ze zijn er wel…………. In Rotterdam lag een bejaarde 10 jaar dood in huis. Niemand die het merkte, dat is onze maatschappij anno 2015. Door allerlei omstandigheden raken ouderen hun netwerk van sociale relaties kwijt en vereenzamen. Ook in Rijswijk.
Toenemende armoede onder ouderen is ook al geen basis om gezellig ergens naartoe te gaan. De familie en ook de buren hebben het druk, druk, druk. Mensen die eenzaam zijn hebben vaak de moed al opgegeven. Recente cijfers van de gemeente Rijswijk geven een schrikbarend stijgende groep oudere probleemdrinkers aan. Zo komen ze in een neergaande spiraal. Niet meer goed eten, je niet meer wassen, en een negatief beeld van jezelf. De gordijnen blijven dicht en het huis en de tuin verwaarloost.

Vanmorgen hield Steven Olthof van Coalitie erbij in de theaterzaal van Woonzorgcentrum Steenvoorde voor Rijswijkse vrijwilligers en professionals een inleiding over ‘eenzaamheid nader beschouwd’. Over de oorzaken , gevolgen en risicogroepen, maar ook de signalering en de oplossing van het eenzaamheid probleem kwamen aan de orde. “De aanpak van eenzaamheid vergt maatwerk”, aldus inleider Olthof

Het Informatief Huisbezoek van Welzijn Rijswijk voor 80-plussers dat voor de zomer is gestart, is nu al een groot succes! Inmiddels zijn er al 200 huisbezoeken afgelegd door 17 enthousiaste vrijwilligers van Welzijn Rijswijk. “Het is mooi om terug te horen dat de senioren het gevoel krijgen dat ze er weer toe doen”, geven zegt Soraya Koning, ouderenadviseur en coördinator van het informatief huisbezoek. Het Informatief Huisbezoek heeft tot doel: 80 plussers een stem te geven en ze te informeren over zorg, wonen, welzijn en financiën. Tijdens dit huisbezoek krijgen ze antwoord op vragen als: Kan ik hulp krijgen bij mijn administratie?, Wie kan mij helpen bij het huishouden?, Hoe kom ik aan een 55+ woning?, Waar kan ik ondersteuning vinden, als ik de zorg voor mijn partner niet meer alleen aankan? en Ik voel mezelf alleen, zijn er in mijn omgeving activiteiten waar ik aan deel kan nemen? De Informatieve Huisbezoeken gaan verder, ook volgend jaar.

Wilt u meer weten? U kunt Welzijn Rijswijk bereiken via telefoonnummer 070-7579000 of e-mail: ouderenadviseur@welzijn-rijswijk.nl