Beslissing opvanglocatie asielzoekers vanavond 20.30 uur in de Raad (2)

Het college van B&W heeft besloten om het terrein van de voormalige Technische Hogeschool (TH-locatie) aan de Lange Kleiweg aan de gemeenteraad voor te dragen als tijdelijke opvanglocatie voor 500 asielzoekers voor een periode van drie tot vijf jaar. Het voorstel van het college wordt vanavond om 20.30 uur behandeld in een extra raadsvergadering.