Mogelijke komst asielzoekerscentrum zorgt voor vragen uit Muziekbuurt

Hoe veilig is het straks op straat, krijgen zij met een status onze woningen, wat doen ze de hele dag. Drie van de meest gehoorde vragen tijdens de informatiebijeenkomst vanavond voor de bewoners van de Muziekbuurt in de Broodfabriek. Een bijeenkomst waar behalve de burgemeester, de wethouders, het COA en ambtenaren, ook veel raadsleden aanwezig waren. Belangrijk, want morgenavond moeten zij, na discussie, het besluit nemen of het centrum hier komt of niet. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) benaderde Rijswijk om hier een centrum te maken voor vluchtelingen. Het COA kwam met twee opties. Het oude belastingkantoor aan de rand van winkelcentrum In de Bogaard en de TH-locatie aan de Lange Kleiweg. De eerste opties, een hoogbouwflat werd afgewezen door Rijswijk. De bebouwing van de TH-locatie wordt gesloopt, begin december is dat klaar. Dat is ook de locatie waar het centrum komt als de gemeenteraad morgenavond (dinsdagavond) het groene licht geeft. Eind eerste kwartaal 2016 zou dat klaar kunnen zijn.
Vanmiddag sprak de gemeente met ondernemers in de Plaspoelpolder, vanavond met de bewoners van de Muziekbuurt, de wijk die het dichtst bij de TH locatie ligt.
Na een korte inleiding ging men aan verschillende tafels is gesprek. De meeste vragen gingen ongetwijfeld over veiligheid. Belangrijk is dat, en dat geldt voor al deze centra in het land, het COA verantwoordelijkheid is op de locatie. 24/7 zijn er minimaal drie medewerkers aanwezig. Het COA zorgt ook voor psychische en sociale hulpverlening.

Dan voor buiten het centrum. Wanneer morgen het besluit wordt genomen dat Rijswijk voldoet aan het verzoek en over gaat tot het huisvesten van een centrum, dan gaan de burgemeester, politie, gemeente, brandweer en openbaar ministerie om de tafel zitten. Belangrijk is dat er heel goede afspraken komen tussen het COA en de lokale politie. Wat hebben we nodig voor de veiligheid. En als er wat gebeurt, moet direct actie worden genomen.

De vluchtelingen die Nederland binnen komen, worden in Ter Apel beoordeeld. Na een noodopvang voor een paar dagen, zoals in Pijnacker komt, gaan ze naar een centrum zoals in Rijswijk, in afwachting van een status. Dat duurt gemiddeld zo’n vier maanden. Dan worden ze aan een gemeente in de regio gekoppeld, die huisvesting voor hen zoekt, dat duurt gemiddeld zo’n vijf maanden. In die periode zijn ze vrij en te gaan waar ze willen. Ze koken zelf, dus moeten er boodschappen worden gedaan bij de lokale middenstand. Kinderen hebben recht op onderwijs, dus die gaan naar lokale scholen. Over dat laatste zijn al gesprekken met scholen in de regio die hier ervaring mee hebben. Het COA is verantwoordelijk voor het organiseren van diverse activiteiten op het centrum, zeg maar een dagbesteding.

Zo’n 80% van de vluchtelingen krijgt na gemiddeld negen maanden een status en een woning in een Nederlandse gemeente in de regio en zal zich, na een inburgeringscursus, gaan integreren in de samenleving. Alle kosten die gemoeid gaan met een centrum betaalt de landelijke overheid. Dat gaat niet te koste gaan van de begroting van Rijswijk.

Morgen gaan de raadsleden beslissen. Niet voor alleen dit moment, maar voor een periode van 3 tot 5 jaar. Zij zijn het ook, wanneer het centrum komt, in die periode de vinger aan de pols houden en op de bel drukken wanneer er ontwikkelingen in welke richting dan ook zijn.