Informatieve bijeenkomst vluchtelingen op maandag 5 oktober

De gemeente organiseert samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een informatieve bijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 5 oktober a.s. van 18:00 tot 20:30 uur in de Broodfabriek aan de Volmerlaan in Rijswijk. Het doel is om omwonenden nauw te betrekken bij de invulling van de opvanglokaties voor vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft begin september aan de gemeente Rijswijk gevraagd om een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers te onderzoeken. Het COA had als opvang het voormalige belastingkantoor aan de Steenvoordelaan op het oog.
De Gemeente Rijswijk heeft, op aandringen van een meerderheid in de Gemeenteraad, het terrein van de voormalige Technische Hogeschool aan de Lange Kleiweg als tweede mogelijkheid ingebracht. Beide locaties heeft de gemeente op technische en procedurele aspecten onderzocht. Ook is er gesproken met diverse belangenorganisaties zoals bewonersverenigingen, welzijnswerk, onderwijs, ondernemers, inwoners en de gemeenteraad.

TH-locatie als tijdelijke opvanglocatie
Het college van B&W heeft zoals eerder gemeld besloten om het terrein van de voormalige Technische Hogeschool aan de Lange Kleiweg bij de gemeenteraad voor te dragen als tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers. Het gaat om een groep van 500 asielzoekers voor een periode van drie tot vijf jaar.

Geschikte locatie
Het College is tot conclusie gekomen dat de TH-locatie de meest geschikte locatie is voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. Het gaat om het terrein van de voormalige TH. Zodra het laatste deel van de bestaande bebouwing gesloopt is, wil het COA daar tijdelijke units neerzetten om onderdak aan asielzoekers te kunnen bieden.

Raadsbehandeling om 20:30 uur
Het College stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het terrein van de TH als tijdelijke opvanglocatie voor drie tot vijf jaar. Dit voorstel is vorige week naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad bespreekt het voorstel op dinsdag 6 oktober om 20:30 uur in een extra voor publiek openbare raadsvergadering waar burgers de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken dient vooraf te worden aangekondigd op griffie@rijswijk.nl