2030: Iedere Rijswijker kan/mag/moet meedoen met Rijswijk

Vroeger deden de burgers wat de bestuurders wilden. Anno 2015 doen de bestuurders wat de burgers willen. Maar dan moeten ze wel weten wat die burger wil. Met het oog op de visie voor Rijswijk voor 2030 kan de Rijswijker laten horen wat ze willen. Online, via Rijswijk2030.nl; morgen, zaterdag, tijdens de workshop LieverThuis of dinsdag 6 oktober van 18.00 tot 21.30 uur tijdens de stadsbijeenkomst Zorg en Welzijn in het Rijswijks Lyceum. De gemeente Rijswijk wil graag horen wat inwoners vinden dat nodig is op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugd en gezin, werk en inkomen en prettig samenleven. Hoe het beter of anders kan. De gemeente streeft er naar dat iedere Rijswijker meedoet aan de samenleving, op eigen kracht en met elkaar. Inwoners kunnen de komende weken laten weten wat er volgens hen moet gebeuren om dat ideaalbeeld te verwezenlijken.
Er verandert veel op het gebied van zorg en welzijn in Rijswijk. De gemeente is sinds dit jaar verantwoordelijk voor de (maatschappelijke) zorg en ondersteuning, jeugdhulp en hulp bij het vinden van passend werk. Daarbij rekent de gemeente op de eigen kracht van inwoners. En waar nodig biedt de gemeente hulp bij het meedoen in de samenleving. Iedereen in Rijswijk heeft hier mee te maken.
Bijvoorbeeld omdat je oma slecht ter been is en hulp nodig heeft bij de dagelijkse dingen. Maar ook als je vrijwilliger bent bij de sportclub. Of iemand in je familie zit al heel lang zonder werk. Kortom, het gaat alle Rijswijkers aan: rechtstreeks of zijdelings, nu of in de toekomst.