Fiscaliseren? Dan eerste uur gratis parkeren!

De fractie van de Rijswijkse Partij van de Arbeid stelt vraagtekens bij het parkeerbeleid zoals het college dat voorstelt.Het is een onmogelijke opgave om het parkeren in alle delen in Rijswijk naar ieders wens en behoefte optimaal te regelen. In sommige delen van Rijswijk zullen door onvoldoende ruimte de parkeermogelijkheden altijd beperkt blijven. Dat los je niet op door het onbeperkt verstrekken van vergunningen zoals het college wil. De PvdA heeft daarom voorgesteld om in de wijken waar belanghebbenden parkeren wordt ingevoerd per huishouden één parkeerplaats in de directe woonomgeving door middel van een vergunning te garanderen. De overige parkeerplaatsen in de openbare ruimte blijven dan vrij te gebruiken door inwoners van de wijk, bezoekers, leveranciers en dergelijke. Zo wordt er voor gezorgd dat ieder huishouden in elk geval één parkeerplaats in de directe woonomgeving heeft. Dit voorstel kreeg echter geen steun van het college en van de meerderheid van de gemeenteraad. De kans is dus groot dat mensen straks wel voor een of meer vergunningen hebben betaald maar nog steeds geen parkeerplaats hebben in de buurt!
Fiscaliseren? Dan eerste uur gratis parkeren!

De PvdA heeft voorgesteld om wanneer er een fiscaal parkeersysteem wordt ingevoerd (waardoor de gratis blauwe zones zullen verdwijnen), het eerste uur parkeren gratis te laten zijn. Dit voorstel is inhoudelijk door het college overgenomen!

De PvdA vindt het wenselijk dat Rijswijkse inwoners en bezoekers kortdurend gratis kunnen parkeren voor bezoekjes, mantelzorg of boodschappen. Dat is ook in het belang van het bedrijfsleven en de middenstand, èn het vervallen van de gratis blauwe zones wordt erdoor gecompenseerd.