Geen verslechtering van service bij Omgekeerd inzamelen!

De fractie van de Rijswijkse Partij van de Arbeid kan, uit een oogpunt van milieu en vermindering van kosten, instemmen met het principe van Omgekeerd inzamelen als systeem van het ophalen van huishoudelijk afval. Omgekeerd inzamelen houdt in dat door een betere scheiding van het huishoudelijk afval de herbruikbare grondstoffen er uit worden gehaald en geld opleveren. Zo blijft er slechts een klein deel restafval over dat wel wordt verbrand wat geld kost.
Maar dit systeem staat of valt bij de bereidheid van de Rijswijkse inwoners om hier aan mee te doen. Daarom is het noodzakelijk om het voor mensen zo gemakkelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken en te houden om van hun afvalstromen af te komen. Dat geldt zeker ook voor ouderen of mensen die slecht ter been zijn.

Dat gaat alleen als de huisvuilinzameling met tenminste een gelijkblijvend serviceniveau wordt uitgevoerd. Een verslechtering van de service op het gebied van restafval vindt de Rijswijkse PvdA dan ook ongewenst.

De PvdA vindt daarom dat alleen tot Omgekeerd inzamelen mag worden overgegaan als gegarandeerd wordt dat het serviceniveau van de vuilophaal op geen enkel onderdeel zal verslechteren. Dit uitgangspunt werd echter niet door de rest van de politieke partijen in de gemeenteraad en het college gesteund. Straks zullen mensen dus verder moeten lopen om van hun restafval af te komen. Dat is niet waar de PvdA voor staat! Het is dan ook belangrijk dat inwoners en wijkorganisaties straks bij de uitwerking van de plannen hun stem laten horen om aan te geven wat zij willen. Het college heeft toegezegd daar sterk rekening mee te houden.