TH-terrein Rijswijk voor 500 asielzoekers

Het college van B&W heeft besloten om het terrein van de voormalige Technische Hogeschool (TH-locatie) aan de Lange Kleiweg aan de gemeenteraad voor te dragen als tijdelijke opvanglocatie voor 500 asielzoekers voor een periode van drie tot vijf jaar Begin september kreeg het college vanuit het COA het verzoek om de mogelijkheden voor tijdelijke opvang van asielzoekers te onderzoeken. Het college heeft twee locaties op technische en de procedurele aspecten onderzocht en ging in gesprek met verschillende belangengroepen, inwoners en raadsleden. Het ging daarbij om de TH-locatie en het voormalige belastingkantoor aan de Steenvoordelaan. Op basis van dit onderzoek en de gesprekken die werden gevoerd is het college tot de conclusie gekomen dat het TH-terrein geschikt is voor het vestigen van een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers.
TH-locatie
Het college heeft veel geluiden en signalen gekregen bij gevoerde gesprekken en bij de bijeenkomsten. Dat heeft B&W zwaar mee laten wegen in de afweging om uiteindelijk voor de TH-locatie te kiezen. Op dit moment wordt het laatste gedeelte van de bestaande bebouwing op het TH-terrein gesloopt. Voor de opvang van asielzoekers zou het gaan om plaatsing van tijdelijke units.

Raadsbehandeling
Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het opvangen van 500 asielzoekers, en met het TH-terrein als tijdelijke locatie voor deze opvanglocatie van drie tot vijf jaar. Het voorstel van het college wordt vandaag aangeboden aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad behandelt dit voorstel op dinsdag 6 oktober om 20:30 uur in een extra raadsvergadering. Informatie naar betrokkenen Direct omwonenden en bedrijven ontvangen een brief waarin zij worden geïnformeerd over het collegevoorstel. De gemeente organiseert een informatiebijeenkomst voor omliggende bedrijven en een informatieve bijeenkomst voor omwonenden om vragen te stellen en/of ideeën te inventariseren. Daarbij zal ook het COA aanwezig zijn.