Geen slok teveel

De CDA, PvdA en Gemeentebelangen maakt zich grote zorgen als het gaat om de gezondheid van de burgers van Rijswijk. Sinds 2013 is de gemeente ook verantwoordelijk voor de preventie en handhaving op het gebied van De drank en horecawet. Oftewel preventie en handhaving van alcoholmisbruik. In het plan dat in de raad van 29 september besproken is, wordt aangegeven dat 74% van de jongeren tussen 16-18 jaar een keer in vier weken alcohol dringen. Ook wordt vastgesteld dat 25% van de jeugd aan binge-drinken doet.
Daarnaast is recent in Rijswijk vastgesteld dat ouderen steeds meer problematisch drinken. De drie Partijen vinden dat er zo snel mogelijk inzicht moet komen waarom dat is, maar vooral dat er zo snel mogelijk een helpende hand aan die ouderen moet worden geboden. In het prioriteiten zou er dus ook apart voor beleid voor ouderen ter voorkoming van alcoholverslaving, moeten komen.

Voor ouderen en jongeren moet wat de PvdA, Gemeentebelangen en CDA veel en veel meer gedaan worden. Daarom hebben zij een motie opgesteld. Die motie ‘geen slok teveel’ wil dat er door de gemeente Rijswijk veel meer daadkracht wordt getoond en er duidelijke doelen worden gesteld.

Gedacht moet worden aan striktere handhaving volgens het principe ’three strikes, you’re out’, intensievere voorlichting, sterkere samenwerking met scholen, sportverenigingen, politie, oudere bonden en ouders.