Rijswijk gaat geld verdienen aan afval

De Rijswijkse gemeenteraad heeft dinsdagavond besloten om over te schakelen op ‘omgekeerd inzamelen’. Dat betekent dat wij metaal, plastic en karton apart inzamelen omdat hieruit nieuwe waardevolle grondstoffen worden gemaakt. Dit wordt aan de deur opgehaald. Het beetje restafval brengen we naar een centrale plek in de wijk. De partijen in de raad willen wel maatwerk bij de uitvoering, zoals een niet te grote afstand tot de restafval container. Om een beeld te schetsen. In 2013 werd 31% van het afval gescheiden en bleef er per gezin 265 kg restafval over. Het streven in Rijswijk is dat in 2019 te brengen op 49% scheiden en 186 kg restafval. Het landelijke doel is over 5 jaar zelfs 75% te scheiden en slechts 100 kg restafval over te houden. “Ik wil wel realistisch zijn, je moet het nog wel waarmaken. Wij hebben in Rijswijk 54% hoogbouw, daar is het lastig om gescheiden in te zamelen. Ook is er wel een mentaliteitsverandering bij de burgers nodig”, aldus wethouder Ronald van der Meij.
Papier wordt al generatieslang apart ingezameld. Vaak door de vrijwilligers van een sportclub of goed doel. Ophalen van klein chemisch afval kennen we ook al langer voor de batterijen en dergelijke. Dat geldt ook voor oude kleding en ‘de groene bak’ met groenafval. Wat we altijd in de afvalzak doen zijn plastic, metaal en karton.

En daar kunnen heel goed nieuwe en waardevolle grondstoffen van worden gemaakt. Dat levert geld op. Anderzijds hoeft dat ook niet te worden verbrand. Dat levert ook geld op en er is geen CO2 uitstoot. Op lange termijn als de doelen echt zijn bereikt gaat deze vorm van inzamelen geld opbrengen.

Hoe werkt het in de praktijk. In je huidige grijze bak verzamel je de ‘nieuwe’ grondstoffen. Het weinige dat overblijft, zoals luiers, kattegrit en chipszakjes, is nog heel weinig en dat breng je zelf naar bijvoorbeeld de ondergrondse afvalcontainer die er nu al in veel wijken zijn.

Het is een eerste stap, maar elke kg minder weggooien bespaart al 5 cent. Doen we het met z’n allen dan gaat het hard. Belangrijk om dit project te laten slagen is de communicatie en daarbij de inzet van afval coaches om voor draagvlak bij de Rijswijkers te zorgen. Een cultuuromslag is crusiaal. Hoe meer gescheiden wordt opgehaald, hoe groter de inkomsten. In eerste instantie is te voorkomen dat de kosten verder stijgen. Uiteindelijk moeten ze gaan dalen