College trekt in 2016 geld uit voor bejaarde probleemdrinker

Wethouder Björn Lugthart heeft dinsdagavond in de gemeenteraadsvergadering toegezegd volgend jaar extra geld uit te trekken voor de Rijswijkse bejaarde probleemdrinkers en hiermee extra aandacht voor dit probleem mogelijk te maken. Een motie hiertoe die in stemming gebracht zou worden, werd daardoor ingetrokken. De gemeenteraad moest dinsdagavond beslissen over een preventie- en handhavingsplan in verband met de uitvoering van de nieuwe Drank- en Horecawet. Een lijvig stuuk van 66 pagina’s. Er zijn veel acties om drankgebruik tegen te gaan. Supermarkten en horecagelegenheden worden preventief gecontroleerd. De jongeren in Rijswijk lopen qua gedrag in lijn met de landelijke cijfers.
Echter, wat blijkt, de echte probleemdrinkers in Rijswijk zijn de senioren en daar werd in het plan slechts een halve pagina aan gewijd en ook geen extra geld om dit aan te pakken. De gedachte hierbij is dat je een oudere niet kan verbieden te drinken. Al tijdens overleg in het Forum bleek dat het probleem bij ouderen veel dieper zit. Die zijn hun partner verloren, hun kennissenkring dunt uit, ze zien weinig mensen meer , komen weinig meer buiten en raken in een steeds groter isolement.

Dan is de verleiding groot om naar de fles te grijpen en zo de dag door te komen. Staande de vergadering kwam wethouder Björn Lughthard met de mededeling dat hier niet alleen meer aandacht voor komt, maar ook in 2016 budget voor wordt uitgetrokken. Wethouder Lugthart wil eigenlijk nog een stap verder gaan.

“We moeten ons breder inzetten voor een gezondere levensstijl. Niet alleen alcohol, maar ook overgewicht, roken en weinig beweging aanpakken. Daarbij moeten we de GGD en de huisartsen betrekken. Ook Welzijn Rijswijk, sociale wijkteams en ouderenconsulenten hebben hierbij een belangrijke rol.” De wethouder gaf aan om begin 2016 met een voorstel te komen.