24 statushouders kunnen niet naar flexwoonproject Bordewijkstraat

Een aantal van 24 statushouders zouden binnenkort vanuit het Hof van Elsenburg (oude AZC terrein) doorverhuizen naar nieuwe flexwoningen aan de Bordewijkstraat. De oplevering van dit complex is echter vertraagd. Dit betekent dat er geen directe aansluiting meer is om de statushouders daar te huisvesten. Er staan echter wel 24 Rijswijkse spoedzoekers klaar die de plek van de statushouders gaan innemen in het Hof van Elsenburg.

Reguliere woningvoorraad
Voor de statushouders moet nu met spoed een woonruimte gevonden worden uit de reguliere woningvoorraad. Wethouder van Malsen: “Vorige week hebben we definitief te horen gekregen dat er vertraging opgelopen is in de oplevering hiervan. Er is een crisisteam opgericht met de gemeente, de woningbouwcorporaties en de eigenaar van het pand aan de Bordewijkstraat. Deze heeft als opdracht de vertraging zoveel mogelijk in te lopen.”