Pijnacker-Nootdorp vangt vluchtelingen op in sporthal De Viergang

Pijnacker-Nootdorp gaat sporthal De Viergang bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aanbieden als crisisopvanglocatie voor vluchtelingen. Het gaat om een eenmalige opvang van maximaal 150 mensen voor een periode van 3 tot 6 dagen. Daarover is de gemeenteraad donderdagavond geïnformeerd. Dagelijks komen honderden vluchtelingen ons land binnen. Volgens de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn dat er te veel om in de reguliere asielzoekerscentra te kunnen opvangen. Burgemeester Ravestein: ‘We vinden dat we als gemeente niet langs de zijlijn kunnen toekijken. Daarom werken we mee aan 72-uurs crisisopvang voor vluchtelingen.’
Onduidelijk is nog of het COA van het aanbod van de gemeente gebruik zal maken. Komende week wordt daarover meer duidelijkheid verwacht. Zodra het COA de Viergang als crisisopvanglocatie aanwijst, zal de gemeente een informatieavond voor omwonenden organiseren. Kort daarna zullen de eerste vluchtelingen in Pijnacker-Nootdorp aankomen.