Meer groen in Rijswijk, dan wel samen doen

Scholen die moestuintjes en groene schoolpleinen aanleggen. Rijswijkers die begroeide daken maken op schuren en fietsenstallingen. Zo maar en paar groene Rijswijkse projecten. Maar er zijn vast meer ideeën. Daarom komt er een Podium voor groene Rijswijkse initiatieven. Op 14 oktober is de eerste bijeenkomst Welzijn Rijswijk organiseert op woensdagavond 14 oktober van 19.00-22.30 uur in het bedrijfsverzamelgebouw De Compagnie, Geestbrugkade 32, de themabijeenkomst ‘Meer Groen Samen Doen 2.0’ voor Rijswijkse bewoners.
Deze bijeenkomst is bedoeld voor een ieder, die momenteel actief is in zijn/ haar buurt met een groeninitiatief. Tijdens deze bijeenkomst wordt gekeken hoe Rijswijkse initiatieven elkaar kunnen versterken door middel van het maken van ‘groene matches’. De gemeente Rijswijk zal ook van de partij zijn.

Heeft u interesse in het zelf opzetten van een groeninitiatief maar weet u nog niet goed hoe? Kom gerust langs en laat u inspireren door één van de bestaande initiatieven. Zo leren we van elkaar! Mochten er nog ideeën overblijven die niet direct door de huidige initiatieven me elkaar te matchen zijn, dan bedenken wij met elkaar hoe nu verder. Kansen voor de toekomst!

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Jasper Voskuilen: jasper.voskuilen@welzijn-rijswijk.nl of op 06- 45722397.