Rijwijkers staan in de regen te wachten op de tram

Begin van he jaar zijn de abri’s bij een aantal tramhaltes weg gehaald voor vernieuwing en vervanging. Voor de zomer was toegezegd dat voor de herfst deze abri’s zouden terugkeren. Met de eerste herfstbuien vers in het geheugen, vragen de raadsleden Jessica van Batenburg en Larissa Bentvelzen af wanneer dit gebeurt. “Het herfstachtige weer heeft inmiddels zijn intrede gedaan en morgen start officieel de herfst. Thans staan mensen in regen en wind bij tramhaltes te wachten waar nog steeds geen abri’s geplaatst zijn. Met name bij de halte ‘In de Boogaard’ nabij het stadhuis, waar eveneens nog geen abri geplaatst is, is de wind zeer krachtig wat tot ernstige overlast leidt. Voor met name kwetsbare passagiers, zoals ouderen en kinderen, lokt dit gevaarlijke situaties uit”, aldus de raadsleden van Beter voor Rijswijk. Vandaar dat ze vragen hebben gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.
“Is het College bekend met het feit dat bovengenoemde verwijderde abri’s nog steeds niet (allemaal) vervangen zijn ondanks eerdere toezegging van het College en is het College het met ons eens dat zo spoedig mogelijk de ontbrekende abri’s geplaatst moeten worden teneinde (kwetsbare) passagiers die afhankelijk zijn van O.V. te beschermen tegen mogelijke gevaarlijke situaties, zoals storm, onweer en krachtige regenbuien”. Mocht het college dat niet van plan zijn, dan vragen ze zich af waarom niet en wat de plan van aanpak is.

“Wanneer worden de (ver)nieuwde abri’s geplaatst? Indien gefaseerd, kunt u dit in een schema toelichten.” Tenslotte vragen ze zich af of de gemeente aansprakelijk is voor schade door storm, onweer en regen die passagiers op(ge)lopen (hebben) bij tramhaltes waar de abri’s zijn verwijderd.