Rijswijks lyceum geeft leerlingen vrij voor Offer feest

Donderdag is er geen lesgegeven op het Rijswijks Lyceum in verband met het Offerfeest, dat door veel van de leerlingen is bezocht. Volgens de school zou daarvoor toestemming zijn verkregen van de gemeente Den Haag, zo werd Marc Weterings, fractiemedewerker van Beter voor Rijswijk verzekerd door de schoolleiding. Dit is voor hem reden om hierover schriftelijke vragen te stellen over het vrij zijn van leerlingen opeen normale schooldag.

Marc Weterings en raadslid Larissa Bentvelzen willen weten of er dergelijke afspraken zijn gemaakt om deze leerlingen vrij te geven. Ook vraagt hij zich af of het college ervan op de hoogte is dat de niet Islamitische leerlingen op het Rijswijks Lyceum vandaag geen les hebben gehad.

Volgens het Rijswijks Lyceum gaat het om één vrije dag. “Het Offer feest duurt drie dagen. Welke stappen gaat het college ondernemen als deze leerplichtige leerlingen deze “feestdagen” ook niet op school verschijnen?”. Zij vragen zich af of er verlof is aangevraagd door de ouders. ”Volgens de leerplichtwet mag men individueel verlof aanvragen voor een feest, uiteraard moet het feest wel bij de overtuiging zitten van het kind”.

Tenslotte stellen zij de volgende vraag: “Gaat het college ook toestemming geven aan ouders die hun kinderen thuis willen houden op 4 december. Ouders die Sinterklaas en Zwarte Piet
willen vieren waarvan de kinderen de overtuiging hebben en geloven in de goedheiligman en zijn Zwarte Pieten”