SP: Vluchtelingen hebben recht op humane opvang

De afgelopen week stond in het teken van het voornemen om vluchtelingen een plek te geven binnen de Rijswijkse gemeenschap. De SP staat op het standpunt dat vluchtelingen die Nederland binnenkomen, recht hebben op humane opvang om daarmee uitvoering te geven aan de verdragen waaraan we ons verbonden hebben. In breder verband is de SP van mening dat vluchtelingen, indien mogelijk, zo veel mogelijk in de eigen regio moeten worden opgevangen. Daarbij dient Nederland ruimhartig hulp te bieden.
Tijdens de bijeenkomsten heeft de SP vragen gesteld aan de aanwezige inwoners, het college en het COA. Daarnaast is de SP wederom de wijk ingegaan en heeft gesproken met inwoners rond het voormalige belastingkantoor en met een aantal medewerkers van de bedrijven die zich nu nog in het belastingkantoor bevinden.

Dat men zich zorgen maakt is duidelijk, maar in het algemeen staat de Rijswijker klaar om zijn medemensen te helpen en op te vangen.Een grote zorg was het aantal, 800 vluchtelingen, waarover gesproken wordt. Een lager aantal, 400 tot 500, werd meer acceptabel geacht om spanningen onderling en in de wijk te voorkomen.
Ook de dagbesteding van al deze mensen was een bron van zorg. Het vooruitzicht van honderden vluchtelingen die wat rondhingen in de buurt van het belastingkantoor en in de Bogaard stemde de inwoners niet gerust.

Voor de statushouders, mensen met een verblijfsvergunning, zou een belangrijke dagbesteding het inburgeren moeten zijn. Werken aan de Nederlandse taal, de Nederlandse gewoontes en cultuur, het leren om ‘Nederlander’ te worden.

De komst van de groep vluchtelingen was aan de huidige gebruikers van het belastingkantoor niet ongemerkt voorbij gegaan. In ieder geval 1 bedrijf ziet een mix van vluchtelingen en bedrijfjes wel zitten en mogelijk zijn er meer.
Dit leidde tot gedachten over een open en transparant gebouw waar mogelijkheden en muziek in zit.

Vooralsnog is het echter nog niet zo ver. Het college werkt aan een voorstel waar de raad zijn instemming aan moet geven. Het is dus nog geen ‘gelopen race’ waar een aantal inwoners zich druk over maakte. De raad heeft het laatste woord.

Een belangrijke vraag is naar de samenstelling van de groep. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van de statushouders, zij zullen ook moeten worden ondersteund bij de inburgering en uiteindelijk toegeleid worden naar werk en inkomen.

De SP ziet hierin een belangrijke rol voor de maatschappelijke organisaties met hun vrijwilligers. Het spreekt voor zich dat de communicatie naar de inwoners van Rijswijk continu aandacht behoeft.