Rijswijkers mogen niet dupe worden van asielzoekerscentrum

Veel zorgen over een mogelijke komst van een asielzoekerscentrum (AZC) naar Rijswijk werden vanavond in het stadhuis naar voren gebracht. Door de burgers tijdens de inloopbijeenkomst en door de raadsleden tijdens de openbare vergadering daarna. Gaat zo’n komst ten koste van de schoolplekken van onze kinderen, wie gaat dat betalen, is er straks nog wel een betaalbaar huurhuis, hoeveel IS strijders komen er mee naar Rijswijk. Heeft de politie straks nog tijd voor ons. Leidt onze ouderenzorg hier niet onder. En, 800 asielzoekers, dat zijn er wel heel veel.
De burgemeester, de wethouders en de medewerkers van het COA probeerden direct hier al zoveel als mogelijk op te antwoorden.

Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs, ook kinderen van vluchtelingen. Daarover is al gesproken met Rijswijkse scholen. Ervan uitgaande dat het zo’n 15% schoolgaande kinderen zijn, dan zijn dat er 120. Dat kan volgens de schoolbesturen worden opgevangen. Eerst komen er wel schakelklassen om de kinderen Nederlands te leren. Al deze kosten worden landelijk betaald. De gemeente Rijswijk gaat ervan uit, dat een eventueel AZC geen extra kosten met zich mee brengt voor de begroting.

In principe is sprake van een tijdelijke opvang voor 3 tot 5 jaar, maar gezien de ervaring zullen velen niet terug gaan. Veel raadsleden en ook burgers willen weten of dit consequenties heeft voor de huidige woningzoekers. Wat betreft de zorg aan 800 mensen is overleg geweest met Rijswijkse huisartsen. Die geven aan dat dit met een goede afstemming niet voor problemen hoeft te zorgen.

De rode draad door alle opmerkingen is dat het oude belastingkantoor bij winkelcentrum In de Bogaard om een aantal redenen een slechte keus wordt gevonden. Het is een hoge flat direct aan de rand van een winkelcentrum, waar nu wordt geprobeerd de opgaande lijn te vinden met minder leegstand en meer publiek. De invloed van een AZC hierop is onzeker. Zou voor de oude TH-locatie worden gekozen aan de Lange Kleiweg, dan lijkt dat beter. Dat pand is bijna gesloopt en dan is er ruimte voor tijdelijke units.

Het COA gaf toe, dat onder druk van de grote toestroom, veel meer locaties worden onderzocht dan in eerste instantie. Twee jaar geleden was het probleem nog beheersbaar en waren het vooral kloosters en leegstaande verzorgingstehuizen of zelfs gevangenissen die werden ingericht. Veelal in de minder bevolkte delen van Nederland. Nu zijn de stromen vluchtelingen enorm en kijken ze ook naar aanbiedingen van commerciële aanbieders zoals vakantieparken, eigendommen van de Rijksoverheid (zoals het belastingkantoor) en andere leegstaande kantoren. Er zijn nu al 90 locaties en ze zijn in gesprek met 140 gemeentes.

Het gaat om de toestroom van zo’n 3000 vluchtelingen per week. De burgemeester herhaalde wat hij een dag eerder ook al tegen vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties vertelde: “De opvang is niet een Rijswijks probleem, ook geen nationaal, maar een mondiaal probleem. Het is een complex en veelomvattend probleem. Daar kunnen we de ogen niet voor sluiten. Iedereen heeft daar zijn of haar eigen Ideeën over. Met het college hebben we daar uit ons gevoel van verantwoordelijkheid wel een positieve insteek over. Het is een onderwerp dat de gemoederen laat oplopen. De korte termijn die ervoor staat is niet ideaal, liever hadden we meer tijd gehad. Toch staan we voor een zorgvuldig afwegingsproces, waarin voor de inbreng van iedereen ruimte is. De angst die er is zullen we nooit helemaal weg kunnen nemen, we zullen het eerst zelf moeten ervaren.” Hij benadrukte dat alle signalen die komen uit de samenleving worden meegenomen om te komen tot een weloverwogen besluit.

Eind september komt het college met een voorstel aan de gemeenteraad. Met ook de plussen en minnen van beide locaties. Dan is het aan de gemeenteraad hoe ze dat wil behandelen. Dat gebeurt overigens ook in een openbare, voor iedereen toegankelijke vergadering. “Ik ben wel trots dat we het onze taak vinden om bij te dragen aan de oplossing van een immens
probleem, dat we onze ogen niet sluiten. Maar we moeten het wel samen doen. Met de gemeenteraad en de burgers.

Foto’s Els Pronk