Werkzaamheden waterleiding Populierlaan

De drinkwaterleidingen in de Populierenlaan in Rijswijk moeten vanwege ouderdom worden vervangen. Hiervoor is het nodig graafwerkzaamheden te verrichten in het trottoir. De werkzaamheden starten in de week van 21 september en duren naar verwachting tot 30 oktober. De planning is uiteraard afhankelijk van weersomstandigheden. Gevolgen• Tijdens de werkzaamheden moet de drinkwatertoevoer mogelijk één of meerdere malen worden onderbroken. Daarover stelt Dunea de bewoners minimaal één dag voor de afsluiting schriftelijk op de hoogte. Op de websitewww.dunea.nl vindt u tips over hoe u zich kunt voorbereiden op een wateronderbreking. Als u vanwege bedrijfsvoering eerder wilt worden geïnformeerd over het afsluiten van de drinkwatertoevoer, dan kunt u dit aangeven bij de project eider.
• Door de werkzaamheden wordt het trottoir opengebroken. Uiteraard wordt de toegang tot de woningen bereikbaar gehouden. De bestrating wordt zo snel en zoveel mogelijk weer in oorspronkelijke staat hersteld.
Locatie werkzaamheden
In de Populierlaan tussen de huisnummers 5 tlm 151 aan de oneven zijde. Woont u niet op bovengenoemde adressen, dan zal de overlast beperkt blijven tot opbrekingen/ verkeershinder / het onderbreken van de waterlevering.
Vragen
• Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, neemt u dan contact op met de heer M. van Zanten van aannemer van Vulpen, te bereiken onder 06 227 52 934.
• Met overige vragen kunt u terecht bij Dunea: de heer R. Berenbak, toezichthouder: 0 -518 28 908 of de heer C.M.J. Vogels, projectleider: (088) 347 55 77.
Storingen
Onaangekondigde storingen aan de watertoevoer kunt u tussen 8.00 uur en 16.00 uur melden via onze toezichthouder via telefoonnummer: 06 225 46 325 en na dit tijdstip via telefoonnummer (088) 347 47 47.