Wat betekent de troonrede voor ons

Caminada notarissen in Rijswijk en Nootdorp boog zich over de troonrede. Wij laten U delen in hun bevindingen. De troonrede is voorgelezen; de miljoenennota en het Belastingplan 2016 zijn gepresenteerd. Het kabinet wil de eigenwoningschenking vanaf 2017 weer invoeren. Daarnaast verandert in 2017 de ‘spaartaks’. In deze nieuwsbrief gaan we kort in op een aantal maatregelen die vandaag zijn aangekondigd. Wilt u weten wat deze voor uw persoonlijke situatie betekenen? We informeren en adviseren u graag.

In deze nieuwsbrief is een selectie opgenomen van de maatregelen van Prinsjesdag. Wilt u een overzicht van álle maatregelen? U leest alle maatregelen op de website van de Rijksoverheid.

Prinsjesdag en uw spaargeld
De ‘spaartaks’ gaat per 1 januari 2017 veranderen. De spaartaks is de belasting die wordt geheven over het spaargeld of ander vermogen dat voor de inkomstenbelasting in box 3 (sparen en beleggen) valt. Een van de veranderingen is dat een groter deel van het spaargeld belastingvrij wordt. Het heffingvrije vermogen wordt namelijk 25.000 euro. Daarnaast wordt niet meer het hele vermogen in box 3 tegen hetzelfde tarief belast. Er zijn namelijk schijven geïntroduceerd met bijbehorende percentages.

In het Belastingplan wordt een voorbeeld genoemd van een persoon met een vermogen van 120.000 euro. Uit de vergelijking met de huidige berekening van de belasting met die van 2017 blijkt dat deze persoon minder inkomstenbelasting in box 3 hoeft te betalen. Volgens het kabinet gaat een groot deel van de mensen met box 3-vermogen erop vooruit vanaf 2017.

Mensen met een partner krijgen meer speelruimte in box 3. Zij kunnen het vermogen van hun beiden zo over de schijven verdelen dat ze zo min mogelijk belasting betalen.
In de media zijn afgelopen dagen berichten gekomen over spaarders die de belasting in box 3 proberen te vermijden door het oprichten van een bv waarin het spaargeld wordt gestopt. Op de korte termijn kan dat wellicht voordeel opleveren voor de inkomstenbelasting. Op de langere termijn is het de vraag of zo’n bv voordelig is, zeker vanuit het perspectief dat deze bv ooit uw erfenis wordt. Wij kunnen u hierover adviseren.
Het blijft aantrekkelijk om papieren schenkingen te doen.

Een papieren schenking houdt in dat u bij de notaris in een akte vastlegt dat u schenkt in de vorm van een schuld die u daarmee krijgt aan degene die u wilt begunstigen. Omdat u die schuld pas bij overlijden inlost, wordt dit ook wel de papieren schenking genoemd. Deze schuld mag worden afgetrokken van uw vermogen in box 3 waardoor u minder belasting betaalt. Uw erfgenamen betalen door de papieren schenking ook minder erfbelasting. U kunt bij ons informeren welke voorwaarden hiervoor gelden.

1 januari 2016 is de volgende peildatum voor de berekening van de belasting in box 3. Als u minder vermogen in box 3 heeft op die datum, omdat u heeft geschonken, heeft dat direct invloed op hoeveel belasting u over uw box 3-vermogen moet betalen. Daarom is het handig ook dit jaar op tijd te schenken.

Prinsjesdag en de eigenwoningschenking
Op 1 januari 2017 wordt de eigenwoningschenking uit 2014 opnieuw ingevoerd. Met de eigenwoningschenking kunt u eenmalig een bedrag van 100.000 euro belastingvrij schenken. Dit geld moet door de begunstigde in de eigen woning geïnvesteerd worden. Er zijn wel wat veranderingen aan deze belastingvrijstelling ten opzichte van 2014. De begunstigde van de schenking moet in de leeftijdscategorie van 18 tot 40 jaar vallen. Als u bijvoorbeeld in het verleden aan uw kind al een eigenwoningschenking heeft gedaan, dan kunt u dat in 2017 en daarna niet nog een keer doen.

Emigratielek aanmerkelijkbelanghouders gedicht
Als een aanmerkelijkbelanghouder in het buitenland gaat wonen, krijgt deze een conserverende aanslag. U bent een aanmerkelijkbelanghouder als u belasting moet betalen in box 2. Als een aanmerkelijkbelanghouder na zijn emigratie tien jaar in het buitenland heeft gewoond, hoeft hij deze aanslag niet te betalen. Daar komt vanaf vandaag verandering in. Als een aanmerkelijkbelanghouder terug in Nederland komt wonen, hoe lang hij ook in het buitenland heeft gewoond, moet hij de aanslag alsnog betalen.