Rijk worden van afval kan straks in Rijswijk

Al generaties lang is er weinig veranderd aan de manier waarop we van ons afval afkomen. Okée, de ouderwetse metalen afvalemmers werden vervangen door plasticzakken en nu hebben we kunststof containers. Heel gek eigenlijk, omdat de technologie om van bepaalde afvalsoorten weer waardevolle grondstoffen te maken volop aanwezig is. Dat heeft Avalex ook gedacht. Rijswijk kan als één van de zes gemeenten meedoen aan omgekeerd inzamelen, hè………. Omgekeerd inzamelen, alleen de naam al, vast bedacht door een grappenmaker aan een Avalex-bureau. Maar niets is minder waar. Het is zo simpel dat we ons eigenlijk moeten schamen dat we het niet eerder hebben bedacht. Bij omgekeerd inzamelen worden de waardevolle grondstoffen zoals plastic en blik opgehaald aan huis, en het beetje overig huisvuil dat overblijft brengt men zelf weg naar een wijkcontainer.
Omgekeerd inzamelen is niet alleen goed voor het milieu, maar levert op termijn ook een kostenbesparing op voor de Rijswijkers. Afval is geld waard als grondstof voor de industrie. Hoe meer en beter afval wordt gescheiden, hoe meer het oplevert.

Het college van de gemeente Rijswijk stelt de raad voor nieuw afvalbeleid ‘Omgekeerd Inzamelen’ in te voeren. Met dit nieuwe afvalbeleid staat de gemeente voor de uitdaging 75% afvalscheiding tot stand te brengen en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 op te halen. Op 29 september neemt de raad een besluit over de invoering van het nieuwe afvalbeleid.

In aanloop naar het collegebesluit over het nieuwe beleid is een studie gedaan naar de methoden van inzameling. Daarbij kwam de methode ‘Omgekeerd Inzamelen’ als beste naar voren. Op dit moment wordt het restafval nog bij de bewoners opgehaald en moet men de grondstoffen (plastic verpakkingen en papier) zelf wegbrengen naar een verzamelcontainer in de wijk. Bij ‘omgekeerd Inzamelen’ wordt dit omgedraaid, worden de grondstoffen opgehaald en brengt men zelf het restafval naar een wijkcontainer.

Bij het onderzoek zijn inwoners van de gemeente geraadpleegd. Via de methode ‘Omgekeerd Inzamelen’ wordt het gemakkelijker voor inwoners om grondstoffen zoals plastic, metalen en drinkpakken (PMD), glas, papier, textiel te scheiden. Op dit moment scheiden we zo’n 40% afval in de Avalex gemeenten. Dit komt neer op gemiddeld 230 kg restafval per inwoner per jaar. Met het eventuele nieuwe afvalbeleid worden grondstoffen zo dicht mogelijk aan huis opgehaald. Hierdoor blijft slechts een klein beetje restafval over, dat kan worden weggebracht naar wijkcontainers. Omgekeerd inzamelen is al succesvol ingevoerd in Zwolle, Utrecht en Arnhem.