‘Asielzoekers zijn mensen zoals u en ik’

Vanavond, woensdagavond, waren de maatschappelijke organisaties uit Rijswijk uitgenodigd om met de leden van het College van Burgemeester en wethouders te praten over de mogelijke vestiging van een asielzoekerscentrum in Rijswijk. Volgens de wet kan het college daarover zelf een beslissing nemen, maar zij hecht ook hier erg aan transparantie. Vandaar dat ze alhoewel er grote urgentie is, de tijd wil nemen zorgvuldig met alle betrokkenen hierover te praten. Morgen, donderdagavond, is er vanaf 18.30 uur een inloopspreekuur voor burgers, waarbij ze aan één van de wethouders aan kunnen geven wat hun gedachte is. Vervolgens wordt om 19.30 uur met de raadsleden gesproken. De bedoeling is dat er eind september een voorstel van het college naar de raad gaat. En dat wordt behandeld in een openbare vergadering.
Maar zoals gezegd, vanavond waren het bewonersverenigingen, kerken, scholen, kinderopvang, artsen, jeugdbescherming, het winkelcentrum In de Bogaard, het sociaal wijkteam, de Stichting Amal en Welzijn Rijswijk die waren uitgenodigd. Ze werden welkom geheten door burgemeester Michel van Bezuijen, die aangaf blij te zijn dat er zoveel aanwezig waren. “We zijn benaderd door het COA om een asielzoekerscentrum in Rijswijk te vestigen. Vanuit een positieve grondhouding willen we een bijdrage leveren. Het is niet een zaak die Rijswijk alleen aangaat, maar opvang is een mondiale zaak geworden. Daar kunnen we de ogen niet voor sluiten. De urgentie van opvang is hoog, maar we moeten dit zorgvuldig afwegen. De tijd nemen voor discussie.”

Nicole Lemmers van de COA was aanwezig om vragen te beantwoorden. “Het is een grote opgave om genoeg huisvesting te realiseren voor asielzoekers. De instroom is de laatste tijd sterk toegenomen. Waren het er eerst 1700 in de week, nu zijn dat er 3000 per week. Als je ervan uitgaat dat in een asielzoekerscentrum 500 mensen kunnen wonen, dat wordt duidelijk hoe complex en ingrijpend dit is. We moeten alle zeilen bijzetten. Voor de eerste nood worden nu ook de IJsselhallen en de Zeelandhal gebruikt. En wordt in Nijmegen op het Vierdaagse terrein opvang gemaakt.”

Zij stelde dat het nu voor vluchtelingen uit Syrië, Eritrea, Irak en Afghanistan zijn en dat het een mix is van alleenstaande en gezinnen. Wel gaf ze aan dat het niet gaat om jonge alleenstaande vluchtelingen.

“Het COA zorgt voor eigen gezondheidsfaciliteiten. Voor kinderen moet er onderwijs zijn zoals voor onze eigen kinderen op lokale scholen. Voor volwassenen komt er een open leercentrum. Graag willen we samen werken met lokale sportverenigingen. De bewoners van een centrum koken zelf en zullen ook gewoon boodschappen doen. Wat betreft de veiligheid, zorgen wij zelf 24/7 voor een eigen veiligheidsdienst”

Wel benadrukte ze dat ze natuurlijk vrij zijn om te gaan en te staan waar ze willen, dingen te ondernemen, te recreëren. “Asielzoekers zijn mensen zoals U en ik”.