College spreekt met raad en inwoners over tijdelijke opvangmogelijkheden asielzoekers

Aanstaande donderdagavond heeft een informatieve bijeenkomst van de gemeenteraad van Rijswijk plaats. Deze bijeenkomst is openbaar en voor iedere Rijswijker te volgen vanaf de publieke tribune. Tijdens deze bijeenkomst wisselt het college van B&W informatie uit over de tijdelijke opvang van asielzoekers in de gemeente Rijswijk en worden vragen van de gemeenteraad door het college en het COA beantwoord. De informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad vindt plaats op donderdag 17 september van 19.30 tot circa 21.00 uur in de Raadzaal in het stadhuis van Rijswijk.
Voorafgaand aan de informatieve raadsbijeenkomst biedt het college van B&W inwoners de gelegenheid om in persoonlijke gesprekken met leden van B&W hun vragen te stellen en/of ideeën te delen. Dit inloop-uur vindt plaats tussen 18.30 en 19.30 uur, in het stadhuis van Rijswijk.

De informatiebijeenkomst voor de raad en het inloop-uur zijn onderdeel van het afwegingsproces om te komen tot een definitief voorstel voor een tijdelijke opvangmogelijkheid van asielzoekers in Rijswijk. In dat kader spreekt het college op 16 september a.s. ook met vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals bewonersorganisaties, middenstand, scholen, huisartsen en kerken.

Het college streeft ernaar om, na zorgvuldige afweging, eind september een definitief voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen.