22% meer verkeer over versmalde Haagweg

De Haagweg is in beide richtingen van twéé naar één rijbaan gegaan. Met de aanleg van de Rotterdamsebaan komt er minder verkeer door Rijswijk. Alleen die is nog niet klaar. Het duurt nog twee jaar voor deze directe verbinding tussen Den Haag centrum en de A4 klaar is. Intussen rijden elke dag 22% meer auto’s over deze versmalde Haagweg. Met veel files en milieuoverlast tot gevolg.

College ‘vergeet’ Rijswijk
Tijdens de aanleg van de Rotterdamsebaan worden milieueffecten gemeten. “De milieueffecten die de aanleg van de Rotterdamse baan heeft op Rijswijk zijn niet meegenomen in een onderzoek naar de milieueffecten (MER).  Dat blijkt uit de Monitoringsrapportage MER Rotterdamsebaan”, stelt CDA’ er Menno van Enk. Hij heeft  hierover opheldering gevraagd aan de verantwoordelijke wethouders Borsboom en Lugthart. “Het College ‘vergeet’ Rijswijk”, vult Van Enk  aan.

Overhaast uitgevoerde wegversmalling
Milieueffecten van Rotterdamsebaan Rijswijk ontbreken in onderzoek.  Dat juist de Haagweg in Rijswijk belangrijk onderdeel moet zijn in het onderzoek, is klip en klaar voor het CDA. “De Haagweg is immers al een probleemgebied met de overlast van de dagelijkse files. Dat deze files mede veroorzaakt worden door de overhaast uitgevoerde wegversmalling in Rijswijk blijkt wel uit het rapport; de intensiteit van het verkeer blijkt ondanks de versmalling, namelijk toch toegenomen”.

Forse toename verkeer in Rijswijk
Daarnaast maakt het onderzoek duidelijk dat het verkeer dat via de Haagweg Rijswijk binnenkomt ook nog eens fors is toegenomen; namelijk tussen 8% en 22%. En dat heeft gevolgen voor de luchtkwaliteit in Rijswijk.

Stikstofmeters slaan uit
“De conclusie kan dan niet anders zijn dan dat stikstofmetingen in Rijswijk veel hoger uitslaan”, aldus Van Enk . “Het is daarom een enorme misser dat alleen op de Binkhorst en de Rijswijkse weg in Den Haag is gemeten en niet op de Haagweg in Rijswijk”.

Pak verkeersoverlast en luchtverontreiniging aan
Het CDA vraagt het college dan ook om alsnog het Haagse onderzoek uit te breiden naar de milieubelasting in Rijswijk en in regionaal verband maatregelen tegen de verkeersoverlast en luchtverontreiniging te nemen. De heer Van Enk spoorde de wethouders aan om aan de slag te gaan en minder met de rug naar Den Haag en de regio te opereren.