Openbare raadsvergadering over vluchtelingen (UPDATE)

De gemeente Rijswijk belegt een extra vergadering van de gemeenteraad over het verzoek van het COA om 800 vluchtelingen op te nemen in de stad. De gemeenteraad komt hiervoor op donderdag 17 september bijeen in de raadzaal van het stadhuis. De extra raadsvergadering heeft vooral een informatief karakter. Raadsleden kunnen vragen stellen aan vertegenwoordigers van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) over de voorgenomen opvang van vluchtelingen. Besluitvorming zal nog niet plaatsvinden; dat gebeurt pas in de reguliere raadsvergadering op 29 september.
De extra raadsvergadering op 17 september begint om 20 uur. De bijeenkomst is openbaar, dus bewoners en andere belangstellenden zijn welkom. Gezien het informatieve karakter van de vergadering is er geen inspraakronde voor de burgers gepland.

In het Forum van afgelopen dinsdag werd al gesproken over de opvang van vluchtelingen in Rijswijk. De diverse raadsfracties maakten duidelijk dat ze nauw betrokken willen worden bij de plannen. Burgemeester Bezuijen verzekerde dat dat ook de intentie is van het college van B & W.