77 fietsen in Rijswijk gegrafeerd, maar toch 2 gestolen

Op dinsdag 1 september is het graveerteam van de politie actief geweest in de Boogaard. In totaal zijn hier 153 fietsen gecontroleerd waarvan er 77 zijn gegraveerd met een uniek framenummer. Helaas zijn er deze dag toch twee fietsen weggenomen bij de Boogaard.Aan deze actie werkten behalve politieambtenaren en ook twee handhavers Inspectie Openbaar gebied van de gemeente Rijswijk mee. Gezamenlijk werd er gesurveilleerd in de Boogaard en werden folders uitgedeeld. Bij vier fietsenwinkels in Rijswijk zijn folders achtergelaten voor verdere verspreiding aan hun klanten. Op woensdag 2 september werd, vanuit het team, een preventief Burgernetbericht over fietsendiefstal verzonden naar ruim 2600 aangesloten inwoners.

De afgelopen jaren is gebleken dat vanaf het voorjaar tot in het najaar relatief veel fietsen worden gestolen. Daarom heeft de Politie samen met haar partners in de week van 31 augustus tot en met 4 september extra aandacht besteed aan fietsdiefstalpreventie. Tijdens de fietspreventieweek konden belangstellenden hun fiets laten controleren of deze van diefstal afkomstig was.

Fietsdiefstal is echter niet alleen een zaak van de politie. Fietseigenaren kunnen zelf veel doen om te voorkomen dat hun eigendom wordt gestolen. Zo worden ze erop gewezen dat goedgekeurde sloten en een juiste manier van stallen diefstal kan voorkomen en dat ze er goed aan doen eerst te checken of een tweedehands fiets als gestolen staat geregistreerd op www.stopheling.nl.
In de actieweek werkte de politie samen met andere partijen, zoals gemeenten, leerlingen van middelbare scholen, buurtpreventieteams, vrijwilligers en studenten van de opleiding Veiligheid van het Mondriaan College.

Gratis graveren fiets met uniek nummer
Veel fietsen zijn niet voorzien van een uniek framenummer. Treft de politie een gestolen fiets op straat of bij een heler aan dan is het lastig de eigenaar terug te vinden Een speciaal graveerteam van het Fietsdepot Haaglanden heeft op diverse locaties gratis een uniek framenummer in fietsen gegraveerd. Uiteraard moest men wel met een aankoopbon of anderszins kunnen aantonen de rechtmatige eigenaar van de fiets te zijn. Een promoteam van het Centrum voor Fietsdiefstal gaf preventietips op plekken waar veel fietsen gestolen worden en in de buurt van fietsenstallingen. Ook werden registratiekaarten uitgedeeld. Deze zijn ook op www.politie.nl te downloaden.