Alle Rijswijkse kinderen moeten zelfde startkans hebben

Eén op de vier kinderen heeft een taalachterstand. “Dat geeft deze kinderen een slechtere startkans. Wij vinden als gemeente Rijswijk dat alle kinderen gelijke kansen moeten hebben”, aldus wethouder Nicole Dierdorp vanmiddag, woensdag, in de bibliotheek. Storky, de mascotte van ADO, kwam met een jonge voetballer die de kinderen voorlas. Dit gebeurde in het kader van de Week van de Alfabetisering. “Vanuit de gemeente stimuleren we vooral de taalontwikkeling van jonge kinderen. Het doel hiervan is om te voorkomen dat een achterstand ontstaat. Een achterstand is op latere leeftijd namelijk veel moelijker te “repareren”. Lezen en schrijven is essentieel voor de toekomst van kinderen. Daarnaast besteden we aandacht aan geletterdheid bij volwassenen en de ouders of grootouders van deze kinderen”.
De bibliotheek geeft ook lessen die op taal zijn gericht op Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Ook traint ze leerkrachten om al in een vroeg stadium deze achterstand bij kinderen in te lopen.

In de regio Haaglanden is 10% van de volwassenen laaggeletterd. Dat is een probleem want dat beperkt hen bij alles. Taalvaardigheid is zo belangrijk.
“Het is onze ambitie hier in de toekomst verder op in te zetten. Er zijn hiervoor al verschillende initiatieven genomen, die nog in de kinderschoenen staan. Uiteindelijk hebben we maar één doel, en dat is dat iedereen straks een goede taalvaardigheid heeft”.

Voor de Week van Alfabetisering brachten wethouders Dierdorp en Lugthart afgelopen maandag een bezoek aan Dedicon. Dedicon is gevestigd in Rijswijk en zorgt ervoor dat (school)boeken, kranten en tijdschriften toegankelijk zijn voor vormen van anders lezen. Daardoor kan iedereen lezen wat hij wil in de vorm die bij hem past. Dedicon helpt scholen, bibliotheken en bedrijven met andere leesvormen. Daarnaast bezocht wethouder Nicole Dierdorp dinsdag 8 september het mobiele reclamebusje van ‘DoeWeerMee’. ‘Doe weer mee!’ motiveert volwassen inwoners om beter te leren lezen, schrijven of rekenen en vraagt aandacht hiervoor bij werkgevers.

‘DoeWeerMee’ is zaterdag 12 september ook present op het Strandwalfestival.
Doe zelf ook mee! Als laatste roept de gemeente Rijswijk iedereen op om aandacht te vestigen op het probleem van laaggeletterdheid. Organiseer een activiteit of sluit aan bij een van de landelijke activiteiten. Informatie is te vinden. op www.tijdvoortaal.nl en www.doeweermee.nl