Burgers nauw betrekken bij scheiden van afval

De Rijswijkse burgers moeten nauw worden betrokken bij de plannen om afval beter te scheiden. Afvalscheiding begint al in de keuken. Als de bewoners niet meewerken, valt het hele systeem in duigen, zo is de overtuiging van de meeste fracties in de gemeenteraad. Ook B & W willen stevig inzetten op goede voorlichting en op het stimuleren van de burgers. Het raadsvoorstel voor het zogenaamde omgekeerd inzamelen, waarmee de hoeveelheid te verbranden restafval moet worden teruggedrongen, riep dinsdagavond in het Forum Stad van de gemeenteraad nog veel vragen op. Een van de knelpunten is dat gescheiden inzamelen in wijken met veel hoogbouw een stuk lastiger is dan bij laagbouw.
Jos Bolte (PvdA) pleitte er voor om zo snel mogelijk met de bewoners in gesprek te gaan over de plannen. “Als zij niet meedoen, dan werkt het systeem niet.” Volgens Bolte moet het scheiden van afval zo gemakkelijk mogelijk worden gemaakt. Ook zouden de lagere kosten van het verwerken van afval die op den duur kunnen optreden, in de afvalstoffenheffing moeten worden doorberekend Dan merkt de burger ook iets van die besparingen.

Marieke Alberts (Groenlinks) noemde het plan een goede eerste stap. Het ‘omgekeerd inzamelen’ zou volgens haar moeten betekenen dat je gescheiden afval heel gemakkelijk kwijt kunt, maar dat je voor het restafval wat meer moeite moet doen.

De vele ondergrondse afvalcontainers in Rijswijk die nu bedoeld zijn voor het restafval, zullen straks juist voor het gescheiden afval worden gebruikt, zoals GFT en PMD (plastic, metaal en drankkartons). Krijn de Graaf (CDA) vindt het kapitaalvernietiging als die ondergrondse containers weer moeten worden vervangen. Maar een grote ombouwoperatie is nergens voor nodig, verzekerde wethouder van der Meij het forum. Er hoeven alleen maar andere stickers op te worden geplakt.

Rijswijk doet het op dit moment niet zo goed met het scheiden van afval. Met 34% scoort de stad laag, in vergelijking met andere gemeenten in de regio. Als de plannen voor de nieuwe manier van afvalverwerking slagen, dan kan dit percentage flink omhoog. Van der Meij: “Bijna alles wat we wegdoen is grondstof. Als je geen katten hebt en geen kleine kinderen, dan heb je eigenlijk weinig restafval meer.”