Blauwe zones niet naast betaald parkeren

Het overeind houden van zogenaamde blauwe zones, waarin je met een parkeerschijf een of twee uur gratis kunt parkeren, is niet te combineren met betaald parkeren op andere plekken in de stad. Het is voor de automobilist onduidelijk en de handhaving is niet efficiënt, vindt het college van B & W. In het Forum Stad van de Rijswijkse gemeenteraad, waarin dinsdagavond de raamnota voor een nieuw parkeerregime werd besproken, vroegen diverse raadsleden om op bepaalde plekken toch de parkeerschijf te handhaven. Volgens wethouder Van Hemert (VVD, verkeer) is dat niet aan te raden. “In theorie kun je inderdaad twee systemen naast elkaar hebben, maar het is onefficiënt en onduidelijk”, hield hij het forum voor.
Volgens het college is het lastig uit te leggen als aan de ene kant van de straat met een parkeerschijf kan worden geparkeerd, maar aan de overkant moet worden betaald. Ook is er een probleem met de handhaving. Wie te lang in een blauwe zone parkeert, krijgt een bekeuring die door het Rijk wordt geïnd, maar als je zonder te betalen buiten de blauwe zone je auto neerzet, betaal je een naheffing aan de gemeente.

Volgens Idzard Fischer (Gemeentebelangen) kunnen die twee systemen prima naast elkaar bestaan. Dat gebeurt in andere gemeenten ook, meende hij. Ook Jos Bolte (PvdA) sluit op voorhand het handhaven van blauwe zones niet uit.

Niet alle fracties zijn er van overtuigd dat de zogenaamde fiscalisering van het parkeren de oplossing is voor de parkeerproblemen in bepaalde wijken. Dick Jense (Onafhankelijk Rijswijk) wees er in de forumbijeenkomst op dat het effect verloren gaat als de gemeente Den Haag het parkeertarief zou verhogen. “Dan krijgen de wijken die aan Den Haag grenzen toch weer al die Haagse auto’s voor de deur.” Hij noemde het “eigenlijk een gotspe: de auto als melkkoe, en dat via een voorstel van een VVD-wethouder.”

De raamnota wordt naar verwachting eind deze maand door de gemeenteraad aangenomen. Daarna volgen nog allerlei uitwerkingsplannen, die dan opnieuw door de raad worden besproken.