Alcohol verkopende Rijswijkse verenigingen raken subsidie kwijt

Wat betreft veel raadsleden mag de handhaving van de Drank- en Alcoholwet wel wat strenger. Sportorganisaties die toch alcohol verstrekken aan jongeren moeten hun subsidie kwijt raken. Ondernemers die zonder legitimatie te vragen alcohol verkopen moeten met naam en toenaam in de lokale krant worden gezet. Een probleem bij de handhaving is dat er eigenlijk niet genoeg capaciteit is om te controleren. Overigens blijkt dat Rijswijkse middenstanders zich goed houden aan de regels voor legitimatie. De hoge boete bij overtreding mist zijn uitwerking niet. Wel deed de burgemeester als de man van de handhaving, de toezegging dat wanneer er bij verenigingen ‘notoire’ overtreders zijn, de gemeente niet zal schromen om afnemen van subsidie te overwegen.