Nieuwbouw door brand verwoeste scholen mogelijk naar 2017

“Als het morgen kan, dan morgen”, is de reactie van onderwijs wethouder Nicole Dierdorp op het verzoek van raadsleden om eerder dan de geplande 2018 te zorgen voor nieuwbouw op de locatie waar 24 juli brand drie scholen verwoestte. “Maar het zijn niet alleen drie scholen, maar ook een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang, allemaal met eigen regels en eisen. Dat kost tijd”. De gemeente heeft in haar begroting reserves voor calamiteiten. Wel zo’n brand dat is een calamiteit. Van dat geld kan liefst direct na de sloop worden begonnen met nieuwbouw was de mening van raadsleden gisterenavond, dinsdagavond tijdens het raadsforum. Voor alle duidelijkheid, zonder de brand, was nieuwbouw gepland in 2018.
De wethouder benadrukte dat de gemeente nu bezig is met het oplossen van de overbruggingsmaatregelen. Veel van die kosten zijn voor de verzekering. En, alhoewel er wel 2018 in de agenda staat voor nieuwbouw, betekent dit niet dat er al een uitgewerkt plan is. Wel zegde ze de wethouder toe half januari te komen met een rapportage.

“De nieuwbouw is een complex plan, verschillende scholen, een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang. We hebben nauw overleg met de schoolbesturen over de verschillende aspecten.” Zelf verwacht ze niet heel ver naar voren te kunnen met de start van de nieuwbouw. Zelf rekent ze op een overbruggingstijd van 2,5 jaar. Alhoewel ze de Bomansschool met de Kerst terug in Rijswijk wil hebben. Naast de Van Zweedenzaal wordt hard gewerkt aan het neerzetten van de noodlokalen voor de Snijdersschool.